Kontakt

FRANC-TEXTIL Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10
58-130 Żarów

tel.: +48 74 64 997 50, 51
fax: +48 74 64 997 70, 64
e-mail: office@franctextil.pl

NIP: PL8842486272
Regon: P- 891 503337
KRS: 0000172975

Kapitał zakładowy: 9 050 000 pln, wpłata własna 100%
Sąd Rejonowy dla Wrocław- Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kliknij na mapke, aby zobaczyć naszą firmę na Google Maps

English / German / Polish

Katarzyna Kolenda-Kąkol

e-mail: kasia@franctextil.pl
Telefon: +48 74 649 97 62

Russian / English / Polish

Edyta Skowronek

e-mail: edyta@franctextil.pl
Telefon: +48 74 649 97 27

German / Polish

Emilia Soroka

e-mail: emilia@franctextil.pl
Telefon: +48 74 649 97 87

German / Polish

Katarzyna Soińska

e-mail: kasiat@franctextil.pl
Telefon: +48 74 649 97 49